Bilden som språk sista kurshelgen – Kuva ja kieli viimeinen kurssiviikonloppu

Kurshelg 4 /4

Den här helgen är kursens sista. Nu finns ett gäng också på Åland som har gått hela introduktionskursen i Bilden som språk och fått basen i både teckning och måleri och en problemlösningsmetod inom  kreativa processer, en metod som kan tillämpas på vilket område som helst, inte bara bildskapande. Grattis.

En härlig stämning har vi fått njuta av. Var och en har bidragit med hela sin person och förbehållslöst delat med sig av just sin individuella resa genom skapandet. Det blir fint när alla jobbar med samma uppgift och man tydligt ser hur olika vi tar oss an utmaningarna, hur olika varje individ ser och gestaltar världen. I en liten grupp finns möjlighet att skräddarsy de nödvändiga övningarna för varje enskild individ och då får hela gruppen ta del av olika möjliga utmaningar som man kan stå inför i sitt skapande och hur man arbetar sig vidare. Det hjälper sällan med enbart en allmän verbal instruktion för hur en uppgift ska lösas, utan det behövs att man först får teori, gör förberedande övningar av enskilda moment och att läraren konkret målar och visar hur man gör uppgiften. I en liten grupp hinner läraren gå runt och sätta sig ner och prata och experimentera med alla elever exakt så många gånger som det behövs. Det blir som privatundervisning, men med tillgång till hela gruppens problemlösningspotential. Trots att jag arbetat som bildkonstnär i 20 år och med undervisning i 25 år, har jag inte svaren färdiga i rockärmen, så att det är bara att plocka fram dem. Jag får lov att sitta ner och konkret måla och experimentera med varje elev, för att kunna komma med ett förslag. Däremot har jag min långa erfarenhet av att lösa de problem som uppstår när man målar och ritar och jag tänker att det är det som utgör verklig kompetens, att kunna arbeta sig fram till ett svar. Och det är den här saken jag strävar efter att lära ut.

Man kan se att problem ofta uppstår med liknande saker, men att lösningen alltid behöver skräddarsys för varje enskild individ. Det finns en tröst i att se att man inte är ensam om svårigheterna. Ibland har man förstås ett fint flöde, men ofta känns det motigt och svårt att göra bilder. Det är helt logiskt eftersom man i målande stund hela tiden ser det man upplever att ”blir fel” och arbetar för att korrigera det som inte sitter i bilden, speciellt när man försöker lära sig något nytt. Flödet och den spontana glädjen som vi ju mest önskar att bildskapandet ska vara, uppstår kanske lättare när det finns en god bas att stå på. Den tänker jag mig att består av kunskap och att man har övat in saker tills de sitter och finns tillgängliga att användas fritt i skapande stund. Kunskapen är som vattnet som då kan flöda fritt när vi öppnar kranen.  Det hjälper ju inte att öppna kranen om det inte finns en källa att ösa ur.

I helgen har vi sett på tillämpningar av vad vi lärt oss tidigare om olika sätt att bygga upp bilder, se ljus och skugga, blanda till färger. Var och en har sina egna utmaningar, eftersom varje medvetande gestaltar den visuella världen på olika sätt. Varje mänska är olika och det gäller för läraren att försöka se och luska ut exakt var problemen uppstår och hitta på en lösning för de pusselbitar som saknas, bygga en liten bro, över vilken man kan vandra över till det okända, som man ännu inte kan se, gestalta eller förstå.

Om man t ex  aldrig har arbetat med ljus och skugga eller valörer som det också heter, kan det hända att problemet är att man inte kan se de olika ljus-mörknyanserna och då får man öva på det först. Men problemet kan också vara att man inte kan blanda till de rätta nyanserna. Då får man öva på att blanda till nyanserna separat först. Ibland händer det att eleven både kan se och blanda till valörerna, men inte kan få ner det på papper. Hur gör man då? Det kan också vara så, att de färger eller material man har valt för sin uppgift helt enkelt inte ger det man behöver och då får man byta ut en färg eller något annat som inte fungerar. En del har inga problem med att göra sin ljus och skuggmålning enkelt och behändigt så länge man arbetar med en enda färg, men när man tar in flera färger i systemet blir allt plötsligt bara ett enda trassel. Det är vanligt att när man gör en enda liten förändring så går man plötsligt back och tappar bort sig helt. Den mänskliga hjärnan är naturligt funtad så – och vet man inte om det så är det lätt hänt att man blir uppgiven. Därför arbetar vi med de enskilda pusselbitarna tills allt sitter. Vi rör oss mellan helhet och delar och förr eller senare har vi nått målet. Ibland uppstår problem även om man både kan se hur valörerna är och kan blanda till sina färger. Man kan helt enkelt vara van att börja bygga sin målning på ett sätt som sätter käppar i hjulen. Då måste en insats göras där. Det här är speciellt vanligt om man har målat länge, men aldrig riktigt har fått struktur på det man kan. Då får man möblera om i hjärnan och flytta kunskapsfragment, så att de är i rätt sammanhang, där de hör hemma. Det är inte alls ovanligt att de som börjar från noll och har målat och tecknat väldigt lite, har det lättare för sig, eftersom man inte har skaffat sig en massa manér som först måste läras bort. Ofta börjar inlärning med att lära bort.

Det känns vemodigt att kursen är slut, men nu ser vi alla fram emot att fortsätta att jobba tillsammans i höst igen. Så det är inget adjö, utan ett på återseende. Förhoppningsvis har jag kunnat ge goda redskap för var och en att arbeta vidare egen hand och att lösa de problem och utmaningar som uppstår på vägen. För nu är vi ju vid den åtråvärda punkten, där var och en ska kunna börja bege sig ut på sina egna vägar, inte enbart göra uppgifter som läraren formulerar. Det ska bli spännande att se vad deltagarna hämtar med sig i höst! Tack till den generösa och modiga gruppen, där alla tog sig långt utanför sin komfortzon och tack vare det lärde sig enormt mycket. Och tack för allt ni lärde mig!

Kurssiviikonloppu 4/4

Tämä on kurssin viimeinen viikonloppu. Nyt Ahvenamaallakin löytyy viisi henkillöä jotka ovat suorittaneet koko Kuva ja kieli kurssin perusteet, sekä piirtämis- että maalaamisosuuden. Repussa on myös luovien ongelmien ratkakaisumenetelmä jota voi soveltaa mihin tahansa alueeseen, ei ainoastaan kuvan luomiseen. Onneksi olkoon!

Olipa hieno tunnelma kun jokainen osallistuja varauksetta jakoi muiden kanssa henkilökohtaisesti taittamaansa matkaa luovuuden polulla. Kun jokainen tekee samaa tehtävää näkyy selkeästi miten erilailla ja yksilöllisesti suhtaudumme visuaaliseen maailmaan. Pienessä ryhmässä voi räätälöidä jokaiselle osallistujalle välttämättömiä yksilöllisiä harjoituksia ja näin koko ryhmä oppii miten erilaisiin ongelmiin voi törmätä matkan varrella ja miten ongelmia voi ratkoa ja päästä eteenpäin. Harvoin on apua yksinomaan suullisista neuvoista miten jotain tiettyä ongelmaa tulee lähestyä. Ensin tarvitaan vähän teoriaa, käytännön harjoituksia jotta jokainen tehtävään tarvitta yksittäinen osa istuu ja sitten opettaja vielä esittelee miten käytännössä tehdään. Pienessä ryhmässä on aikaa käydä jokaisen luona juttelemassa ja konkreettisesti auttamassa tekemisessä tasan niin monta kertaa kun on tarvetta. Vähän kuin yksityisopetusta jossa on kuitenkin käytössä koko ryhmän ongelmanratkaisupotentiaali. Vaikka olen harjoittanut kuvataiteilijan ammattia jo 20 vuotta ja toiminut opettajan tehtävissä 25 vuotta, ei minulla ole takataskussa valmiita ratkaisuja. Saan luvan tehdä kokeiluja ja etsiä vastauksia jokaisen kanssa, ennekuin voin ehdottaa ratkaisua. Sen sijaan minulla on pitkä kokemus siitä miten niitä haasteita joihin jokainen kuvantekijä ennemmin tai myöhemmin törmää voi työstää ja ratkoa. Ajattelen että se on sitä todellista ja tarvittavaa ammattitaitoa ja nimenomaan tätä osaamista haluan välittää oppilailleni.

Usein voi nähdä että osallistujat törmäävät samankaltaisiin ongelmiin kuviensa kanssa. Mutta ratkaisu on räätälöitävä yksilöllisesti jokaista varten. On lohdullista huomata ettei ole murheidensa kanssa yskin. Joskus saa nauttia flow-elämyksistä, mutta usein maalaaminen ja piirtäminen voi tuntua aika takkuiselta. Tähän on looginen selitys. Juuri sillä hetekellä kun maalaa tai piirtää yrittää jatkuvasti suhtautua siihen ”mikä meni väärin” tai ei toimi kuvassa ja varsinkin silloin kun on oppimassa jotain uutta. Ajattelen että hyvään luovaan virtaan pääsee helpommin kun on hyvät perusteet, jotain josta ammentaa. Tieto ja hyvin tehdyt valmistavat harjoitukset edesauttavat vettä joka pääsee virtaamaan vapaasti hanasta kun avaamme hanan. Eihän hanan avaaminen mitenkään auta, ellei ole lähedttä josta ammentaa.

Tämän viikonlopun aikana olemme soveltaneet aikaisemmin oppimaamme tietoa kuvan rakentamisesta, valosta ja varjosta ja värien sekoittamisesta. Jokaisella on omat haasteensa sillä jokainen ihminen tiedostaa ja hahmottaa maailmaa omalla yksilöllisellä tavallaan. Jokainen yksilö on erilainen ja opettajan haasteena onkin yrittää löytää se kohta jossa ongelma ilmenee ja tarjota puuttuvaia palapelin palasia, rakentaa pieni silta jonka ylitse kulkemalla pääse tuntemattomaan, siihen jota ei vielä voi nähdä, hahmottaa tai ymmärtää.

Jos esimerkiksi ei ikinä ole maalannut valoa ja varjoa, eli valööreja, ongelmana voi olla ettei lainkaan näe valon ja varjon variaatioita. Silloin on aloitettava harjoittelu siitä pisteestä. Mutta voi myös olla, että onglema koostuu siitä ettei osaa sekoittaa väreistään eriasteisia tummuusasteita. Silloin aloitetaan harjoittelemalla värien sekoittamista. Joskus käy niin, että oppilas sekä näkee valöörit että osaa sekoittaa väreistä tarvittavat sävyt, mutta ei saa sitä paperille. Mitä silloin tehdään? Voi myös käydä niin, että ne värit tai jotkut muut välineet joita käyttää, eivät kertakaikkisesti tuota toivottua lopputulosta. Voi joutua vaihtamaan jonkun tietyn värin toiseen väriin, tai tehdä muita muutoksia materiaaliensa suhteen, jotta homma toimisi. Toisilla ei ole mitään ongelmia saada valöörit oikein niin kauan kuin maalaa vain yhdellä ainoalla värillä, mutta kun maalaa usemmalla värillä tulee yhtäkkiä suuria ongelmia ja kaikki tuntuu menevän sekaisin. On hyvin tavallista, että kun tekee jonkun pienenkin muutoksen yhtäkkiä koko järjestelmä on sekaisin ja kadottaa jo oppimansa tiedon ja taidon. Ihmisen mieli vain toimii näin – ellei tiedä sitä voi sinnikkäämpikin henkilö lannistua. Siksi Kuva ja kieli kursseilla katsellaan jokaista tehtävään tarvittavaa osaa erikseen kunnes kaikki on kohdallaan. Liikumme jatkuvasti osien ja kokonaisuuden välillä. Joskus ongelmia ilmenee vaikka henkilö havaitsee valöörit oikein ja myös osaa sekoittaa tarvitsemansa sävyt. Voi olla että on tottunut rakentamaan kuvansa jollain tietyllä tavalla joka tekee mahdottomaksi päästä tiettyyn toivottuun päämäärään. Jos näin on, tähän asiaan saa puuttua erikseen. Tämä on hyvin tavallista varsinkin jos on maalannut kauan, mutta ilman hyvin jäsentynyttä perustaa. Silloin tehdään vähän siivoushommia aivoissa ja siirretään tiedonpalaset omiin yhteyksiinsä, joihin ne kuuluvat. Ei ole epätavallista että oppilaat jotka ovat piirtäneet ja maalanneet hyvin vähän oppivat uusia asioita hyvin nopeasti – heillä ei ole syvälle juurtuneita vuosien varrella pinttyneitä maanereja jotka täytyy ensin poistaa. Usein oppiminen alkaa poisoppimisella.

Tuntuu haikealta että kurssi on nyt loppu. Mutta me emme hyvästele vaan sanomme näkemisiin. Syksyllä tapaamme taas. Toivottavasti olen onnistunut antamaan hyviä eväitä matkaan jokaiselle. Sillä nyt ollaan siinä mukavassa pisteessä, että opettaja ei anna tehtäviä vaan jokaisen on aika päättä itse mitä lähtee tekemään Jännityksellä odotan mitä oppilaat tuovat mukanaan syksyllä kun näemme taas. Kiitos kaikkille anteliaille ja rohkeille osallistujille. Kaikki haastoivat omia rajojaan ja siitä ansiosta oppivat niin paljon. Kiitos kaikesta siitä mitä opetitte minulle!

 

 

IMG_2076

IMG_2115

IMG_2126

 

IMG_2119

IMG_2123

 

IMG_1390

IMG_1385

IMG_2122

IMG_1395

IMG_2124

IMG_2128 

IMG_2132

IMG_2131

10984197_927873963920232_4415163917564710999_o

 

 

Annonser

5 reaktioner på ”Bilden som språk sista kurshelgen – Kuva ja kieli viimeinen kurssiviikonloppu

 1. gunillao 12 april, 2015 / 12:37

  Jag skulle väldigt gärna vilja gå denna kurs! Kommer du att ge den igen i höst eller nästa vår?

  Gilla

  • henrikalax 12 april, 2015 / 03:15

   hej Gunilla.
   roligt att höra. jag ordnar absolut introduktionskursen igen om jag bara får ihop deltagare. känner du andra som kunde vara intresserade? har inte ännu slagit fast mina kurser för hösten -15 och våren -16, men finns det efterfrågan så ordnar jag väldigt gärna en introduktionskurs med två helger teckning och två med färg och måleri.
   Jag har tre olika typer av Bilden som språk-kurser: introduktionskurs, kurser med blandat nya och gamla deltagare, fortsättningskurser för dem som redan känner till metoden.
   De Bilden som språk-kurser jag har på kommande i vår och sommar kan du se på bloggen under ”kurser i bild”. De är inte explicit introduktionskurser, utan öppna både för deltagare som arbetat med metoden förut och deltagare som inte har gjort det. Om jag har nya deltagare som inte har arbetat med metoden förut, så presenteras en hel del grundläggande teori också på de här ”blandade” kurserna. Skillnaden är att introduktionskursen har ett lite annat upplägg, för jag har en specifik uppsättning uppgifter som alla gör och då kan man jämföra hur olika deltagare har löst varje uppgift. Om det sen råkar sig så att alla anmälda till en ”blandad kurs” är nya och inte har arbetat med metoden förut, så blir det automatiskt en introduktionskurs. Men det vet jag först när jag ser vilka som har anmält sig. Så ifall jag inte får ihop tillräckligt med gäng till en introduktionskurs, så får du en stor del av stoffet också på de Bilden som språk kurser som har blandat gamla och nya deltagare, även om uppgifterna ser lite annorlunda ut där.

   Gilla

   • gunillao 12 april, 2015 / 03:40

    Hej igen!

    Jag bor i Uppsala, och jag vet inte ännu om jag kan ragga upp några fler, men om du har nån liten pdf-fil med presentation av din kurs (dina kurser) kanske jag kan locka med mig någon/några av min vänner i ukf (Uppsala konstnärsförening) som kan få inkvartering i vårt torp i Geta de helger kursen ges.

    Hälsningar Gunilla

    Gilla

 2. henrikalax 12 april, 2015 / 03:44

  jag ska sätta ihop en liten PDF-fil åt dig. har f n bara materialet som finns här. har lite bråda dagar just nu, men sätter ihop material så fort jag har tid!

  Gilla

  • gunillao 12 april, 2015 / 04:18

   Blir bra! Vi har ju lite tid på oss…

   Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s