Bilden som språk fortsättningskurs

På väg mot ett eget, självständigt skapande

IMG_2605 kopia                      IMG_2609 kopia

På fortsättningskursen är det äntligen dags – nu ska var och en fortsätta sin individuella resa med bilderna och börja formulera sina uppgifter själv. På introduktionskursen har vi arbetat oss genom en mängd grundläggande uppgifter. Vi har skapat ett gemensamt språk, studerat olika sätt att arbeta med bilder och lärt oss en problemlösningsmetod som vi tillämpar i den kreativa processen. Det är ett stort steg att själv fundera vad man vill arbeta med och försöka nå sitt individuella mål.

Även om bildspråket har vissa allmänna lagbundenheter och ett slags grammatik, så är vi alla individer med olika temperament, personlighet, handlag och målsättningar. Varje enskild person ser världen på sitt eget unika sätt beroende på det individuella medvetandet, hur vi  upplever världen och vad vi vill berätta om den i våra bilder. Det kanske inte räcker med att kunna skapa en bra bild – jag vill också uppleva att det är min bild, min berättelse om världen. Hur ska man veta vad man vill och kan man styra sitt skapande i önskad riktning? Målet är att steg för steg arbeta sig fram emot detta.

Till fortsättningskursen kommer var och en utgående från exakt den punkt där man befinner sig i sitt skapande. Med sig till kursen har man en frågeställning som man har planerat att arbeta med. Det första vi gör är att gå igenom vars och ens funderingar och vi ser på bilder som deltagarna har med sig. Ibland har man en självklar väg att slå in på, man är redan inne i en god process och det är bara att fortsätta. Men så är det inte alltid i målarens värld. Om man har kört fast och kommer tomhänt, så hjälps vi med gruppen åt att fundera varför och var i processen man stagnerat och så försöker vi staka ut en ny konstruktiv väg att slå in på. Det är värdefullt att tänka igenom vad som gjort att man tappat tråden eller sugen så att man kan undvika liknande situationer framöver och också blir alltmer kapabel lösa motsvarande problem på egen hand när de dyker upp i framtiden.

Vad gör man, när man upplever att man har kört fast och allt känns som en sluttande backe som utmynnar i ett ingenting och lusten att måla var borta. Hur ska man få tillbaka lusten och flödet när man hamnat i en återvändsgränd? Finns det någon liten intuition som kan visa vägen och kan man ställa upp någon form av ramar för att komma in i ett dynamiskt flöde? Det är inte alltid man kan få allt man vill ha på en gång, man får spjälka upp saker i mindre bitar och erövra dem en åt gången. Och när det handlar om att ens skapande hamnat i en återvändsgränd, är den enskilt viktigaste biten att få tillbaka lusten, skaparglädjen. Finns det ingen lust, kommer man knappast att måla och då finns det ju inga bilder att diskutera och använda som utgångspunkt för fortsatt arbete heller. Det gäller att prioritera och hitta den punkt där det igen blir möjligt, meningsfullt och roligt att skapa. Då burkar det mesta lösa sig med tiden.

Ibland har man ingen tydlig väg framåt, ingen plan, även om lusten att skapa bilder är stor. Och frågor som hänför sig till bildskapandet låter sig inte alltid så lätt formuleras i ord. Inte alls en sällsynt situation för bildskaparen, tvärtom. Man kanske målar objektivt sett fina bilder, men känner inte att det man håller på med är ens grej. Och det bara räcker inte till för att ge mening åt skapandet, att andra uppskattar det man gör och tycker det är fint, medan man själv känner sig tom och på sidan av i förhållande till sitt skapande. Vad kan man göra för att ändra på sin situation?

På fortsättningskursen väljer man själv om man vill teckna eller måla eller om man vill göra bådadera. Man kan också befinna sig i ett läge när man inte vet vad man vill, när behöver gå igenom äldre bilder, söka samband eller göra research för sitt nästa steg. Allt det här görs tillsammans med gruppen och genom individuell handledning.

Eftersom vi alltid är max sju deltagare på bildkurserna finns det gott om tid att fördjupa sig i vars och ens individuella frågeställningar och skaparpersonlighet, fundera, diskutera och planera. Jag hinner också konkret sitta ner tillsammans med var och en och måla, titta hur varje deltagare konkret gör, för att se exakt i vilket moment, var och varför problem uppstår och fundera hur man kunde lösa problemet. Måleriet är praxis, något man gör och där man ständigt tar ställning till det föregående penseldraget. Måleriet är i direkt relation till vilka material vi har och hur vi använder dem och hela vår kropp. Så ofta kan ett problem som känns nästan oöverkomligt lösas med bara en liten justering i hur man går tillväga. Det svåra är, åtminstone i början, att själv få syn på det lilla moment där problemet uppstår.

Den här helgen innebar stora förändringar i många deltagares skapande process. Alla antog nya utmaningar och tog sig långa vägar utanför sin komfortzon. Mycket kom att handla om hur färger beter sig och om frihet och stringens i måleriet. Hur kan man behålla den måleriska friheten, utan att allt bara flyter ut i formlöst blurr och hur kan man skapa stringens utan att bilden blir stel och för strikt? Hur mycket och på vilket sätt man vill ha frihet och stringens varierar från individ till individ.

Axplock

Studier i hur olika slag av färgad grund påverkar färgerna. Förr i tiden målade man ofta på färgad grund. Till och med en mycket ljus grund påverkar slutresultatet väldigt mycket. Om grunden är kall eller varm, klar eller bruten inverkar också.

IMG_2465 kopia

IMG_2604 kopia

IMG_2598 kopiaIMG_2599 kopia

Är målningarna är färdiga så här, med sina intensivt färgade delar på den ljust färgade grunden, då de starkare målade partierna blir nästan som föremål eller rum på en yta. Eller vill man ändra på hela grundkonstellationen genom att beskära målningen? Och om man beskär, hur mycket vill man beskära och varför? Vill man bevara något av grunden, som en del av den färdiga målningen eller vill man ta bort allt av den ljusa bakgrunden, så att man får en helt annorlunda bild? Det finns ofta många bra och fungerande lösningar – det handlar bara om helt olika berättelser. Vilka bilder upplever jag som mina egna, som de berättelser och visioner just jag vill skapa? En målning är inte alltid färdig i och med att man har målat färdigt. Ofta kvarstår frågeställningar om och hur man eventuellt vill beskära. Besluten behöver få tid att mogna och det kanske krävs att man målar lite fler bilder i samma serie för att veta hur man vill ha det i slutändan. Nedan en lek med beskärning:

IMG_2598 kopiaIMG_2598 kopia3

IMG_2598 kopia5

IMG_2599 kopiaIMG_2599 kopia2

IMG_2599 kopia 3IMG_2599 kopia

 

IMG_2622 kopia                                    IMG_2622 kopia2

IMG_2622 kopia3                                         IMG_2622 kopia4

IMG_2622 kopia4IMG_2622 kopia5

 

IMG_2631 kopia          IMG_2631 kopia besk

IMG_2632 kopia      IMG_2632 kopia

IMG_2633 kopia          IMG_2633 kopia 2 besk

 

Att man kört fast och tappat tråden utesluter inte att man med lite god planering kan man komma in i ett riktigt bra flyt till och med väldigt snabbt. Då kan en helgs produktion se ut så här:

IMG_2471 kopia       IMG_2511 kopia

IMG_2475 kopia     IMG_2476 kopia

IMG_2482 kopia    IMG_2514 kopia

IMG_2530 kopia        IMG_2484 kopia

Valörteckningar i kol:

IMG_2566 kopia               IMG_2569 kopia                 IMG_2570 kopia               IMG_2571 kopia

Och till slut massor av underbara färger, från abstrakt till figurativt:

IMG_2447 kopia       IMG_2623 kopia

IMG_2496 kopia        IMG_2497 kopia

 

IMG_2625 kopiaIMG_2624 kopia

 

IMG_2636 kopia                       IMG_2637 kopiaIMG_2640 kopia     IMG_2641 kopia

IMG_2644 kopia                             IMG_2642 kopia

 

IMG_2557 kopia       IMG_2457 kopia

 

IMG_2576 kopiaIMG_2578 kopia

IMG_2591 kopiaIMG_2592 kopia

IMG_2593 kopia

Var och en har nu en uppgift med sig hem, något konkret att arbeta vidare med. Det ska bli spännande att träffas i januari och se hur var och en har gått vidare med sina utmaningar.

 

Annonser

Bilden som språk sista kurshelgen – Kuva ja kieli viimeinen kurssiviikonloppu

Kurshelg 4 /4

Den här helgen är kursens sista. Nu finns ett gäng också på Åland som har gått hela introduktionskursen i Bilden som språk och fått basen i både teckning och måleri och en problemlösningsmetod inom  kreativa processer, en metod som kan tillämpas på vilket område som helst, inte bara bildskapande. Grattis.

En härlig stämning har vi fått njuta av. Var och en har bidragit med hela sin person och förbehållslöst delat med sig av just sin individuella resa genom skapandet. Det blir fint när alla jobbar med samma uppgift och man tydligt ser hur olika vi tar oss an utmaningarna, hur olika varje individ ser och gestaltar världen. I en liten grupp finns möjlighet att skräddarsy de nödvändiga övningarna för varje enskild individ och då får hela gruppen ta del av olika möjliga utmaningar som man kan stå inför i sitt skapande och hur man arbetar sig vidare. Det hjälper sällan med enbart en allmän verbal instruktion för hur en uppgift ska lösas, utan det behövs att man först får teori, gör förberedande övningar av enskilda moment och att läraren konkret målar och visar hur man gör uppgiften. I en liten grupp hinner läraren gå runt och sätta sig ner och prata och experimentera med alla elever exakt så många gånger som det behövs. Det blir som privatundervisning, men med tillgång till hela gruppens problemlösningspotential. Trots att jag arbetat som bildkonstnär i 20 år och med undervisning i 25 år, har jag inte svaren färdiga i rockärmen, så att det är bara att plocka fram dem. Jag får lov att sitta ner och konkret måla och experimentera med varje elev, för att kunna komma med ett förslag. Däremot har jag min långa erfarenhet av att lösa de problem som uppstår när man målar och ritar och jag tänker att det är det som utgör verklig kompetens, att kunna arbeta sig fram till ett svar. Och det är den här saken jag strävar efter att lära ut.

Man kan se att problem ofta uppstår med liknande saker, men att lösningen alltid behöver skräddarsys för varje enskild individ. Det finns en tröst i att se att man inte är ensam om svårigheterna. Ibland har man förstås ett fint flöde, men ofta känns det motigt och svårt att göra bilder. Det är helt logiskt eftersom man i målande stund hela tiden ser det man upplever att ”blir fel” och arbetar för att korrigera det som inte sitter i bilden, speciellt när man försöker lära sig något nytt. Flödet och den spontana glädjen som vi ju mest önskar att bildskapandet ska vara, uppstår kanske lättare när det finns en god bas att stå på. Den tänker jag mig att består av kunskap och att man har övat in saker tills de sitter och finns tillgängliga att användas fritt i skapande stund. Kunskapen är som vattnet som då kan flöda fritt när vi öppnar kranen.  Det hjälper ju inte att öppna kranen om det inte finns en källa att ösa ur.

I helgen har vi sett på tillämpningar av vad vi lärt oss tidigare om olika sätt att bygga upp bilder, se ljus och skugga, blanda till färger. Var och en har sina egna utmaningar, eftersom varje medvetande gestaltar den visuella världen på olika sätt. Varje mänska är olika och det gäller för läraren att försöka se och luska ut exakt var problemen uppstår och hitta på en lösning för de pusselbitar som saknas, bygga en liten bro, över vilken man kan vandra över till det okända, som man ännu inte kan se, gestalta eller förstå.

Om man t ex  aldrig har arbetat med ljus och skugga eller valörer som det också heter, kan det hända att problemet är att man inte kan se de olika ljus-mörknyanserna och då får man öva på det först. Men problemet kan också vara att man inte kan blanda till de rätta nyanserna. Då får man öva på att blanda till nyanserna separat först. Ibland händer det att eleven både kan se och blanda till valörerna, men inte kan få ner det på papper. Hur gör man då? Det kan också vara så, att de färger eller material man har valt för sin uppgift helt enkelt inte ger det man behöver och då får man byta ut en färg eller något annat som inte fungerar. En del har inga problem med att göra sin ljus och skuggmålning enkelt och behändigt så länge man arbetar med en enda färg, men när man tar in flera färger i systemet blir allt plötsligt bara ett enda trassel. Det är vanligt att när man gör en enda liten förändring så går man plötsligt back och tappar bort sig helt. Den mänskliga hjärnan är naturligt funtad så – och vet man inte om det så är det lätt hänt att man blir uppgiven. Därför arbetar vi med de enskilda pusselbitarna tills allt sitter. Vi rör oss mellan helhet och delar och förr eller senare har vi nått målet. Ibland uppstår problem även om man både kan se hur valörerna är och kan blanda till sina färger. Man kan helt enkelt vara van att börja bygga sin målning på ett sätt som sätter käppar i hjulen. Då måste en insats göras där. Det här är speciellt vanligt om man har målat länge, men aldrig riktigt har fått struktur på det man kan. Då får man möblera om i hjärnan och flytta kunskapsfragment, så att de är i rätt sammanhang, där de hör hemma. Det är inte alls ovanligt att de som börjar från noll och har målat och tecknat väldigt lite, har det lättare för sig, eftersom man inte har skaffat sig en massa manér som först måste läras bort. Ofta börjar inlärning med att lära bort.

Det känns vemodigt att kursen är slut, men nu ser vi alla fram emot att fortsätta att jobba tillsammans i höst igen. Så det är inget adjö, utan ett på återseende. Förhoppningsvis har jag kunnat ge goda redskap för var och en att arbeta vidare egen hand och att lösa de problem och utmaningar som uppstår på vägen. För nu är vi ju vid den åtråvärda punkten, där var och en ska kunna börja bege sig ut på sina egna vägar, inte enbart göra uppgifter som läraren formulerar. Det ska bli spännande att se vad deltagarna hämtar med sig i höst! Tack till den generösa och modiga gruppen, där alla tog sig långt utanför sin komfortzon och tack vare det lärde sig enormt mycket. Och tack för allt ni lärde mig!

Kurssiviikonloppu 4/4

Tämä on kurssin viimeinen viikonloppu. Nyt Ahvenamaallakin löytyy viisi henkillöä jotka ovat suorittaneet koko Kuva ja kieli kurssin perusteet, sekä piirtämis- että maalaamisosuuden. Repussa on myös luovien ongelmien ratkakaisumenetelmä jota voi soveltaa mihin tahansa alueeseen, ei ainoastaan kuvan luomiseen. Onneksi olkoon!

Olipa hieno tunnelma kun jokainen osallistuja varauksetta jakoi muiden kanssa henkilökohtaisesti taittamaansa matkaa luovuuden polulla. Kun jokainen tekee samaa tehtävää näkyy selkeästi miten erilailla ja yksilöllisesti suhtaudumme visuaaliseen maailmaan. Pienessä ryhmässä voi räätälöidä jokaiselle osallistujalle välttämättömiä yksilöllisiä harjoituksia ja näin koko ryhmä oppii miten erilaisiin ongelmiin voi törmätä matkan varrella ja miten ongelmia voi ratkoa ja päästä eteenpäin. Harvoin on apua yksinomaan suullisista neuvoista miten jotain tiettyä ongelmaa tulee lähestyä. Ensin tarvitaan vähän teoriaa, käytännön harjoituksia jotta jokainen tehtävään tarvitta yksittäinen osa istuu ja sitten opettaja vielä esittelee miten käytännössä tehdään. Pienessä ryhmässä on aikaa käydä jokaisen luona juttelemassa ja konkreettisesti auttamassa tekemisessä tasan niin monta kertaa kun on tarvetta. Vähän kuin yksityisopetusta jossa on kuitenkin käytössä koko ryhmän ongelmanratkaisupotentiaali. Vaikka olen harjoittanut kuvataiteilijan ammattia jo 20 vuotta ja toiminut opettajan tehtävissä 25 vuotta, ei minulla ole takataskussa valmiita ratkaisuja. Saan luvan tehdä kokeiluja ja etsiä vastauksia jokaisen kanssa, ennekuin voin ehdottaa ratkaisua. Sen sijaan minulla on pitkä kokemus siitä miten niitä haasteita joihin jokainen kuvantekijä ennemmin tai myöhemmin törmää voi työstää ja ratkoa. Ajattelen että se on sitä todellista ja tarvittavaa ammattitaitoa ja nimenomaan tätä osaamista haluan välittää oppilailleni.

Usein voi nähdä että osallistujat törmäävät samankaltaisiin ongelmiin kuviensa kanssa. Mutta ratkaisu on räätälöitävä yksilöllisesti jokaista varten. On lohdullista huomata ettei ole murheidensa kanssa yskin. Joskus saa nauttia flow-elämyksistä, mutta usein maalaaminen ja piirtäminen voi tuntua aika takkuiselta. Tähän on looginen selitys. Juuri sillä hetekellä kun maalaa tai piirtää yrittää jatkuvasti suhtautua siihen ”mikä meni väärin” tai ei toimi kuvassa ja varsinkin silloin kun on oppimassa jotain uutta. Ajattelen että hyvään luovaan virtaan pääsee helpommin kun on hyvät perusteet, jotain josta ammentaa. Tieto ja hyvin tehdyt valmistavat harjoitukset edesauttavat vettä joka pääsee virtaamaan vapaasti hanasta kun avaamme hanan. Eihän hanan avaaminen mitenkään auta, ellei ole lähedttä josta ammentaa.

Tämän viikonlopun aikana olemme soveltaneet aikaisemmin oppimaamme tietoa kuvan rakentamisesta, valosta ja varjosta ja värien sekoittamisesta. Jokaisella on omat haasteensa sillä jokainen ihminen tiedostaa ja hahmottaa maailmaa omalla yksilöllisellä tavallaan. Jokainen yksilö on erilainen ja opettajan haasteena onkin yrittää löytää se kohta jossa ongelma ilmenee ja tarjota puuttuvaia palapelin palasia, rakentaa pieni silta jonka ylitse kulkemalla pääse tuntemattomaan, siihen jota ei vielä voi nähdä, hahmottaa tai ymmärtää.

Jos esimerkiksi ei ikinä ole maalannut valoa ja varjoa, eli valööreja, ongelmana voi olla ettei lainkaan näe valon ja varjon variaatioita. Silloin on aloitettava harjoittelu siitä pisteestä. Mutta voi myös olla, että onglema koostuu siitä ettei osaa sekoittaa väreistään eriasteisia tummuusasteita. Silloin aloitetaan harjoittelemalla värien sekoittamista. Joskus käy niin, että oppilas sekä näkee valöörit että osaa sekoittaa väreistä tarvittavat sävyt, mutta ei saa sitä paperille. Mitä silloin tehdään? Voi myös käydä niin, että ne värit tai jotkut muut välineet joita käyttää, eivät kertakaikkisesti tuota toivottua lopputulosta. Voi joutua vaihtamaan jonkun tietyn värin toiseen väriin, tai tehdä muita muutoksia materiaaliensa suhteen, jotta homma toimisi. Toisilla ei ole mitään ongelmia saada valöörit oikein niin kauan kuin maalaa vain yhdellä ainoalla värillä, mutta kun maalaa usemmalla värillä tulee yhtäkkiä suuria ongelmia ja kaikki tuntuu menevän sekaisin. On hyvin tavallista, että kun tekee jonkun pienenkin muutoksen yhtäkkiä koko järjestelmä on sekaisin ja kadottaa jo oppimansa tiedon ja taidon. Ihmisen mieli vain toimii näin – ellei tiedä sitä voi sinnikkäämpikin henkilö lannistua. Siksi Kuva ja kieli kursseilla katsellaan jokaista tehtävään tarvittavaa osaa erikseen kunnes kaikki on kohdallaan. Liikumme jatkuvasti osien ja kokonaisuuden välillä. Joskus ongelmia ilmenee vaikka henkilö havaitsee valöörit oikein ja myös osaa sekoittaa tarvitsemansa sävyt. Voi olla että on tottunut rakentamaan kuvansa jollain tietyllä tavalla joka tekee mahdottomaksi päästä tiettyyn toivottuun päämäärään. Jos näin on, tähän asiaan saa puuttua erikseen. Tämä on hyvin tavallista varsinkin jos on maalannut kauan, mutta ilman hyvin jäsentynyttä perustaa. Silloin tehdään vähän siivoushommia aivoissa ja siirretään tiedonpalaset omiin yhteyksiinsä, joihin ne kuuluvat. Ei ole epätavallista että oppilaat jotka ovat piirtäneet ja maalanneet hyvin vähän oppivat uusia asioita hyvin nopeasti – heillä ei ole syvälle juurtuneita vuosien varrella pinttyneitä maanereja jotka täytyy ensin poistaa. Usein oppiminen alkaa poisoppimisella.

Tuntuu haikealta että kurssi on nyt loppu. Mutta me emme hyvästele vaan sanomme näkemisiin. Syksyllä tapaamme taas. Toivottavasti olen onnistunut antamaan hyviä eväitä matkaan jokaiselle. Sillä nyt ollaan siinä mukavassa pisteessä, että opettaja ei anna tehtäviä vaan jokaisen on aika päättä itse mitä lähtee tekemään Jännityksellä odotan mitä oppilaat tuovat mukanaan syksyllä kun näemme taas. Kiitos kaikkille anteliaille ja rohkeille osallistujille. Kaikki haastoivat omia rajojaan ja siitä ansiosta oppivat niin paljon. Kiitos kaikesta siitä mitä opetitte minulle!

 

 

IMG_2076

IMG_2115

IMG_2126

 

IMG_2119

IMG_2123

 

IMG_1390

IMG_1385

IMG_2122

IMG_1395

IMG_2124

IMG_2128 

IMG_2132

IMG_2131

10984197_927873963920232_4415163917564710999_o

 

 

Bilden som språk, kurshelg 3 /4 – Kuva ja kieli, viikonloppu 3/4

Färg, det var temat för den här helgens kurs. Och det tog inte alls länge förrän färgerna i ateljén lyste i kapp med vårsolen utanför. Först tog vi oss en ordentlig funderare på varför färg är ett så oöverskådligt och på många sätt trassligt område och därefter blev det en portion färglära. Allt i syfte att kunna förstå målarens specifika behov och utmaningar. Mest övade vi oss att välja färg och blanda färg, två saker som spelar en enorm roll för slutresultatet, men som ofta är helt förbisedda i undervisningen. Och när vi hade kommit en bit på vägen kikade vi lite på möjliga kommande tillämpningar av våra övningar och rutor. Nästa helg är det dags att smaka på den biten. Färgerna slutar aldrig överraska. Finns det en sak som är säker när det gäller färg, så är det att ingenting är säkert.

Tämän viikonlopun teemana on väri. Ei kestänyt kauan ennenkuin värit kilpailivat ateljeessa ulkona paistavan kevätauringon kanssa. Ensin pohdimme miksi väri on alueena niin haasteellinen ja sen jälkeen oli väriopin aika. Tavoitteena maalarin todellisuuden, tarpeiden ja haasteiden ymmärtäminen. Liiankin usein värien valitseminen ja sekoittaminen on asia joka on opetuksessa hyvin sivuutettu – vaikka sillä on niin valtava vaikutus lopputulokseen. Väriympyröitä maalattiin ja väreja sekoitettiin ja sen jälkeen mietimme miten näitä harjoituksia voisi soveltaa käytännössä. Ensi viikonloppuna pääsemme jo maistamaan näitä herkkuja. Värit yllättävät aina. Yksi asia värin suhteen on vuorenvarma – nimittäin se ettei mikään ole varmaa.

IMG_2076       IMG_2093

IMG_2109        IMG_2082

IMG_2112       IMG_2108

IMG_2101       IMG_2091

IMG_2088        IMG_2092

 

Andra kurshelgen – Toinen kurssiviikonloppu

Samma gäng och kursdel 2/4. Fortfarande teckning. Men mot nya utmaningar. Förra helgen koncentrerade vi oss på strecken och konturerna. Den här helgen fick hjärnan ställa om till helt andra våglängder, när vi gav oss i kast med ljus och skugga och att avbilda olika slags material. Många små grå som fick sig en rejäl dos gymnastik.

Sama porukka ja kurssiviikonloppu 2/4. Piirtämällä jatketaan ja kohti uusia haasteita. Viime viikonloppuna tehtiin viivan parissa töitä mutta nyt siirrymme valon ja varjon ja materiaalin kuvaamisen maailmaan. Aimo annos aivojumppaa.

 

10947676_897463686961260_1560453561_n       10943423_897463853627910_118414036_n

10944909_897463520294610_1849873869_n

Äntligen – Vihdoin

Äntligen blev den av, den första Bilden som språk kursen på Åland. I helgen hade vi del 1 / 4, med föreläsningar om bildskapande och kreativitet och första delen av grunderna i teckning. Ett golv fyllt med teckningar, spår av kreativ problemlösning och ryggsäcken proppfull med inspiration – vad kan man mer önska?

Vihdoin enismmäinen kuva ja kieli kurssi Ahvenanmaalla toteutuu. Ensimmäinen kurssiviikonloppu, luentoja luovuudesta ja piirtämisen perusteista. Lattia täynnä piirustuksia, jälkiä luovasta ongemanratkaisusta ja mieli täynnä inpiraatiota – mitä muuta voisikaan toivoa?

IMG_1272

IMG_1258